Darmowa wysyłka tylko DZISIAJ !

Regulamin

PRZEGLĄD

Ta strona jest zarządzana przez I am Rebecca. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do I am Rebecca. I am Rebecca udostępnia tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie, użytkownikowi, pod warunkiem, że zgadzasz się na wszystkie warunki, zasady i powiadomienia określone w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub dostawcami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Udostępniają nam platformę e-commerce online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji i dałeś nam pozwolenie na korzystanie z tej witryny jednemu z nieletnich członków Twojej rodziny .
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z Usługi.
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o niszczycielskim charakterze.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek w dowolnym momencie z dowolnego powodu.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i (a) mogą być przesyłane przez różne sieci; oraz b) zmiany mające na celu spełnienie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących wzajemnie połączonych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest oferowana bez wyraźnej pisemnej zgody od USA.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na te warunki.

CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie są nieprawidłowe, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

CZĘŚĆ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZENIA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

CZĘŚĆ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takie jakie są” i „takie, jakie są dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

CZĘŚĆ 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do firmy zewnętrznej.

SEKCJA 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, INFORMACJE ZWROTNE EN ANDERE MIDDELEN

Jeśli prześlesz określone zgłoszenia na naszą prośbę (na przykład prace konkursowe) lub bez naszego wniosku, wyślij wszelkie kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie `` Komentarze '' ), zgadzasz się, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać na dowolnym innym nośniku w dowolnym momencie wszelkie komentarze, które nam przesyłasz, bez ograniczeń. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie uwagi.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, budzące zastrzeżenia, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług. .
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej witryny. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność.

CZĘŚĆ 10 - DANE OSOBOWE Podanie przez

Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności.

CZĘŚĆ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI i POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu przez Ciebie zamówienie).
Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania żadnych informacji w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia nie została zastosowana w Usłudze ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) namawiać innych do popełnienia lub udziału w czynach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe zarządzenia, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, zniesławienie, umniejszanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) dostarczania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać użyty w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phish, pharm, pretense, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócenia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że używasz lub nie możesz korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) świadczone w stanie, w jakim są i są dostępne, do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji ani warunków. cokolwiek, wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
ale nie ograniczając się do błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach lub strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali poinformowani o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo. nawet jeśli zostali poinformowani o swojej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo. nawet jeśli zostali poinformowani o swojej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

CZĘŚĆ 14 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zachować nieszkodliwość Jestem Rebecca i nasz rodzic, spółki zależne, stowarzyszone, partnerzy, urzędnicy, dyrektorzy, agenci, wykonawcy, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy , nieszkodliwe dla jakichkolwiek roszczeń lub pytań, w tym uzasadnionych honorariów prawnika, poniesionych przez osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów w nich zawartych przez odniesienie, lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

CZĘŚĆ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunki świadczenia usług, takie postanowienie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

CZĘŚĆ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron podjęte przed datą wygaśnięcia zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy we wszystkich celach.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli, według naszego wyłącznego osądu, nie zastosujesz się lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek postanowienia lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do włącznie data rozwiązania; i / lub odpowiednio odmówić dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

CZĘŚĆ 17 ​​- PEŁNA UMOWA

Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady biznesowe opublikowane przez nas w tej witrynie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami oraz regulują korzystanie z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, komunikację i propozycje ustne lub pisemne między Tobą a nami (w tym między innymi poprzednie wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko twórcy.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi, podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

CZĘŚĆ 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z usługi

Możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania dotyczące Warunków świadczenia usług można kierować do nas na adres contact.iamrebecca@gmail.com.